we don't believe in average or standard

Om oss

Eltec har sedan 80-talet varit en ständig närvaro i den svenska event- och produktionsbranschen. Med dryga 30 års erfarenhet av att leverera pålitliga och kvalitativa lösningar har tre ledord växt fram – Kvalitet, Kunskap och Flexibilitet. Med flera välrenommerade projekt i ryggen har man visat sig vara en pålitlig partner som inte bara förvaltar kundens idéer utan också innoverar bortom konventionerna. Med Eltec så vidgas möjligheterna samtidigt som du kan vara säker på att inget lämnas åt slumpen.

Verksamheten utgörs av en tight kärna men har långtgående sammarben med branschledande aktörer inom överlappande fält så som ljud, ljus, snickeri m.fl. Detta gör verksamheten extremt skalbar och möjliggör för att följa kundens behov, oavsett projektets omfattning, storlek eller komplexitet